Täydellinen elinkaarihallinta.

Onnistunut rakennushanke ja ylläpito edellyttää tiedonkulkua koko verkostossa.

Suunnittelu

Investoinnit ja projektin hallinta. Tilaaja/Käyttäjä
Rakennuttajakonsultti, Suunnittelijat, Rakentaja.

Rakennusvaihe

100% tiedon siirtyminen. Hankkeen
johtamiseen kytkeytyvien tahojen välinen tiedonkulku.

Käyttö & Ylläpito

Elinkaaritieto. Kiinteistöjohto 
Tila-asiantuntija
Käyttäjät
Rakentaja/Muutostyöt

Miksi Modelspace?

Tiedon helppo ylläpidettävyys ja päivitettävyys

Tieto visuaalisessa mallissa kootusti ja dynaamista

Tietoon avointa ja läpinäkyvää

Mene Moduuleihin

Aikataulut

Varmistamme parhaiten, että hankkeen kaikki tehtävät tulevat suoritettua oikeassa aikataulussa ja oikealla tavalla.

Tiedonhallinta

Aika- ja paikkariippumattoman tilatiedon hallintaan erinoimaisesti sopiva ratkaisu kaikille hankkeen eri osapuolille.

Päätöksenteko

Tehokkain käyttöliittymä päätöksen teon läpinäkyvyyteen ja päätöshistorian todennettavuuteen (päätöksien jäljitettävyys).

Laajuus ja Budjetti

Paras työkalu laajuuden hallintaan ja sitä kautta budjetissa pysymiseen.

Hankejohtaminen

Paras alusta (platform) rakennushankkeen johtamisen parhaiden käytäntöjen monistamiseen organisaatiokohtaisesti.

Investointisuunnittelu

Investointien suunnittelun kokonaisuus hallintaan ja investointihankkeet suoraan projekteiksi.

Yhteistyön
toimintamalli ja asiakashyödyt

Investointien Hallinta

Investointiesitysten ja salkkujen hallinta. Investointien
hallinta osana laadukasta suunnittelua.

Rakentaminen

Hallitaan tietoa ja johdetaan tehtäväkohtaisesti. Tiedon
jakaminen tehostaa johtamista.

Rakennussuunnittelu

Kerätään tietosisällöt yhteen paikkaan. Varmistetaan
käyttäjälähtöisyys.

Käyttö & Ylläpito

Rakennuksen elinkaaritieto digitaalisessa muodossa. Tieto
hyödynnettävissä myös ylläpitovaiheessa.

Modelspace Moduulit

Tilojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.

Lue Lisää

Hankkeen tehtävien määrittely ja ohjaus.

Lue Lisää

Hallitse investointiesityksiä keskitelyllä investointiesitysten hallinnalla.

Lue Lisää

Modelspace tarjoaa helpon ratkaisun extranet-palveluksi.

Lue Lisää

Kiinteistöomaisuuden tietojen hallinta ylläpidossa.

Lue Lisää

Tietojenhallinta sairaalahankkeita varten.

Lue Lisää

Modelspace Services- Module.

More Information