Modelspace tuo lisäarvoa

Lue meidän ylivoimaiset asiakashyödyt tai siirry suoraan moduleihin.

Hyvä rakennusalan ammattilainen,

"Tietomallintaminen ei ole muutos yksistään suunnitteluteknologiassa, myös hankkeen johtamiseen tarvitaan uusia työvälineitä.

- Tomi Henttinen, Kehitysjohtaja

Lataa Modelspace-esite tästä.

Aikataulut

Varmistamme parhaiten, että hankkeen kaikki tehtävät tulevat suoritettua oikeassa aikataulussa ja oikealla tavalla.

Tiedonhallinta

Aika- ja paikkariippumattoman tilatiedon hallintaan erinoimaisesti sopiva ratkaisu kaikille hankkeen eri osapuolille.

Päätöksenteko

Tehokkain käyttöliittymä päätöksen teon läpinäkyvyyteen ja päätöshistorian todennettavuuteen (päätöksien jäljitettävyys).

Laajuus ja Budjetti

Paras työkalu laajuuden hallintaan ja sitä kautta budjetissa pysymiseen.

Hankejohtaminen

Paras alusta (platform) rakennushankkeen johtamisen parhaiden käytäntöjen monistamiseen organisaatiokohtaisesti.

Investointisuunnittelu

Investointien suunnittelun kokonaisuus hallintaan ja investointihankkeet suoraan projekteiksi.

Modelspace Moduulit

Tilojen tekniset ja toiminnalliset vaatimukset.

Lue Lisää

Hankkeen tehtävien määrittely ja ohjaus.

Lue Lisää

Hallitse investointiesityksiä keskitelyllä investointiesitysten hallinnalla.

Lue Lisää

Modelspace tarjoaa helpon ratkaisun extranet-palveluksi.

Lue Lisää

Kiinteistöomaisuuden tietojen hallinta ylläpidossa.

Lue Lisää

Tietojenhallinta sairaalahankkeita varten.

Lue Lisää

Modelspace Services- Module.

More Information